ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                       

                                                                                    Ερμούπολη,  3-9-2013

                                                                                                                                                                                                                        Αρ. Συνεδρίασης  11η

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 29-8-2013

 

 

Α/Α

Τ Ι Τ Λ Ο Ι   Θ Ε Μ Α Τ Ο Σ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1

Επικύρωση πρακτικών της 10ης/18-7-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

                                                                                 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

118

2

Απολογισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2012

        ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

       119

3

Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Κατασκευή και Λειτουργία του Νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού στην περιοχή Κατταβιάς Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

120

   4

 Το ενεργειακό ζήτημα στο Νότιο Αιγαίο.

                                                                          ΑΝΑΒΟΛΗ     

                                

121

5

Στρατηγική της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την Απασχόληση

 

                                                                         ΑΝΑΒΟΛΗ

 

       122

6

Παραχώρηση Μηχανημάτων Έργου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς Δήμους του Νομού Κυκλάδων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

        123

7

Τροποποίηση Κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου.                                                                                                        
                                                                                  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

124

8

Εκποίηση πλωτού Πολυϊατρείου «ΔΕΛΦΙΝΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»

                                                                                  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

125

9

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου για την υλοποίηση του έργου : Μελέτη «Έργα εξασφάλισης και αναβάθμισης κεντρικών προβλητών λιμένων Καταπόλων και Αιγιάλης Αμοργού»

                                                                                      ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

126

10

Προετοιμασία από την Περιφέρεια Ν Αιγαίου της Στρατηγικής της για την Ψηφιακή Υγεία / τηλε-ιατρική για την περίοδο 2013 -2020.

ΑΝΑΒΟΛΗ

 

127

11

Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2012 και προϋπολογισμού  2013 του ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε. Νομού Δωδεκανήσου.

                                                                                      ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

128

12

Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου  Αιγαίου,  ΚΕΚ  Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ. και Περιφερειακής Ένωσης Δήμων του έργου με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ» ως προς τον προϋπολογισμό και τη χρονική  διάρκεια της.

                                                                                    ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

129

13

Κτηματολόγιο Ρόδου, Κω – Λέρου

ΑΝΑΒΟΛΗ

 

130

 

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ

 

image_print