ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                       

                                                                                    Ερμούπολη,  17-6-2013

                                                                                   Αρ. Συνεδρίασης  9η

 

 

Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 13-6-2013

 

 

Α/Α

Τ Ι Τ Λ Ο Ι   Θ Ε Μ Α Τ Ο Σ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1

Επικύρωση πρακτικών της 8ης/25-5-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

                                                                             ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

68

2

Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Άνδρου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

     ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

        85

3

 Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

83

   4

 Προτάσεις διαμόρφωσης περιφερειακών πολιτικών ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020"

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                                      

84

5

Χωροταξικό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Η εξειδίκευση της Άνδρου.

                                                                           ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ           

 

         87

6

Αντικειμενικές Αξίες

    ΨΗΦΙΣΜΑ

 

        88

7

Τροποποίηση Π/Υ και Τεχνικού Προγράμματος Δωδεκανήσου                                                                            ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

80

8

Λήψη μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από την λειτουργία των ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ και ΒΙΟΚΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

ΑΝΑΒΟΛΗ

 

89

9

Έκδοση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου σχιστολιθικών πλακών έκτασης 15.350 τ.μ. στη θέση «Γκντα ή Αγιά» του Δήμου Τήνου του Χρήστου Φιοράντη.

                                                                    

                                                                           ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

 

 

79

10

Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την απομάκρυνση του Ε/Γ – Τ/Ρ «STROVILI» από τη θέση «Καρνάγιο» λιμένα Σύρου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

69

11

Ορισμός μέλους για την συγκρότηση της επιτροπής του Ν.2734/99 «περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων» για το Δήμο Ερμούπολης Σύρου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

70

12

Αντικατάσταση του Προέδρου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΓΑΛΗΝΟΣ και τροποποίηση του απολογισμού οικ. Έτους 2012 και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

71

13

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΝΑ-ΚΕΚ-Κοιν.Σ.Επ. Καλύμνου ‘Παναγία Υπαπαντή’ για την υλοποίηση της δράσης :

«Πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της δεξιότητας επεξεργασίας και τυποποίησης πελαγικών και παρεμπιπτόντων – απορριπτομένων ιχθύων νομίμως αλιευομένων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου»

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

73

 

14

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Συλλόγου Γονέων και Φίλων ΑΜΕΑ Καλύμνου.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

72

15

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών για την υλοποίηση του έργου «Εντοπισμός, καταγραφή, ταξινόμηση και προβολή (μέσω καταλογογράφησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δημιουργίας βάσης δεδομένων και επιλεκτικής ψηφιοποίησης) αρχειακού πολιτιστικού αποθέματος Κυκλάδων από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ». (Προϋπολογισμός 50.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

81

16

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΝΑΙ , Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΔΝΑ) και Περιφερειακό Φυτώριο ΑΕ." για την υλοποίηση του έργου με τίτλο " Ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα " με προϋπολογισμό 270.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

74

17

Τροποποίηση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΝΑΙ και ΑΝΔΩ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης & τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων ΕΣΠΑ " με προϋπολογισμό 130.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

75

18

Παραχώρηση προσωρινής χρήσης χώρου κατασκευής γηπέδου μπάσκετ στο Δήμο Ιητών

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

77

19

Αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας για αλλαγή ημερομηνίας έναρξης του Κοινωνικού Τουρισμού. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

78

20

Πορεία Υλοποίησης ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου.

ΑΝΑΒΟΛΗ

 

90

21

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΠΝΑΙ , Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΔΝΑ) και Αναπτυξιακής Εταιρίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε." για την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρεις Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας" με προϋπολογισμό 189.482,76 € πλέον του ΦΠΑ.

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

76

22

Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

92

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1

Αντικατάσταση εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στις Ετήσιες (τακτικές και έκτακτες) Γενικές Συνελεύσεις της Φυτώρειο Α.Ε. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

82

2

 Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τον Δήμο Ροδίων για πρόσληψη συμβασιούχων δίμηνης διάρκειας με χρηματοδότηση του Δήμου Ροδίων για συνδρομή στην Πυροσβεστική υπηρεσία                                                                                  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

86

3

Ψήφισμα για την ΕΡΤ

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

91

 

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΙΓ. ΜΠΑΦΙΤΗ

 

image_print