Για τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2018)" , πατήστε εδώ

image_print