Τεύχη δημοπράτησης του έργου ‘ Πλακόστρωση Χώρας Ανάφης’

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 23 Φεβρουαρίου 2024
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/tefchi-dimopratisis-tou-ergou-plakostrosi-choras-anafis