Για τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίου Κτηνιατρείου Πάρου" πατήστε εδώ