Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ""Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων" πατήστε εδώ.