Για τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Επισκευή Συντήρηση Α' Ορόφου Κτιρίου Αγροκηπίου Παροικιάς Πάρου" , πατήστε εδώ