Τεύχη Δημοπράτησης του έργου Απομακρυνση , καθαρισμός και αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο ΚΕΠΠΥΕΛ Νάξου.