ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 22810. 82630 – 22413.60609

email:press@pnai.gov.gr         

29 Απριλίου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ:  Σύσκεψη της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 

Τα μέλη της Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης συναντήθηκαν σήμερα με τους Καθηγητές του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, κυρίους Κονσόλα και Παπαδασκαλόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ο προγραμματισμός της Επιτροπής ο οποίος πρέπει να καταλήξει σε σύνταξη λεπτομερούς πενταετούς Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας.

 

Η διαδικασία σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος θα είναι ανοιχτή σε όλους τους φορείς του Νοτίου Αιγαίου για να διασφαλιστεί η δημοκρατική συμμετοχή των αρχών αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Για αυτό το λόγο αποφασίστηκε να διεξαχθεί διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς μέσω ερωτηματολογίου για την ορθή εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν την βάση διαλόγου για τον σωστό σχεδιασμό Περιφερειακών δράσεων.

Αποφασίστηκε δε από τον Περιφερειάρχη κ. Μαχαιρίδη και η συμμετοχή της μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή, για την εξασφάλιση της πολυσυλλεκτικότητας των απόψεων. Οι προτάσεις των Υπηρεσιών της Περιφέρειας καθώς και ορθές πρακτικές από συλλόγους και κοινωνικούς φορείς θα αποτελέσουν βασικό κορμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βασίζεται στην λεπτομερή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της, στη σύνταξη τεχνικού και οικονομικού προγραμματισμού καθώς και στην παρακολούθηση του προγράμματος με διάφορους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης έγιναν επίσης συζητήσεις για τα προβλήματα που πηγάζουν από την νησιωτικότητα καθώς και για την προσπάθεια να αναδειχθούν τα θέματα αυτά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σκοπός της Επιτροπής είναι να σχεδιαστούν εφικτοί στόχοι οι οποίοι και θα αποτελέσουν εργαλείο ανάπτυξης για το παρούσα αλλά και την επόμενη προγραμματική περίοδο (2015-2020).  Επίσης θα αντληθούν στοιχεία για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου τα οποία και θα χρησιμεύσουν επιπλέον στον εμπλουτισμό στοιχείων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (EUROSTAT).

image_print