Σύσκεψη στο γραφείο του  Περιφερειάρχη με την συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας κ. Αντώνη Χατζηιωάννου και του Γενικού Διευθυντή κ. Γιάννη Πουλή, με κύριο θέμα την εκπόνηση «Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» καθώς και υποστηρικτικές διαχειριστικές μελέτες που πρέπει παράλληλα να εκπονηθούν προκειμένου να υποστηριχθεί το συνολικό σχέδιο.

Στις τελευταίες συναντήσεις που είχε ο Περιφερειάρχης τόσο με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, όσο και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, έλαβε την διαβεβαίωση ότι στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 το πρόγραμμα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας που μέχρι σήμερα υλοποιούσε κεντρικά το Υπουργείο μπορεί να  εκχωρηθεί με επιχειρησιακή συμφωνία υλοποίησης στις νησιωτικές Περιφέρειες στην Περιφέρεια εφόσον έχει ετοιμότητα. 

Στόχος της Περιφέρειας μας είναι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση της Γεωργίας, της Κτηνοτροφίας και της Αλιείας στο Νότιο Αιγαίο προκειμένου να συνδεθεί με γρηγορότερους ρυθμούς  η ουσιαστική διασύνδεση τους με τον Τουρισμό.

Παράλληλα οι μεταποιητικές μονάδες πρέπει να πολλαπλασιαστούν στα νησιά μας για να επεξεργάζονται και να τυποποιούν τα προϊόντα που παράγονται τοπικά, ώστε να προωθούνται με ασφάλεια στις τοπικές και υπερτοπικές αγορές.

Ο Πρωτογενής τομέας αποτελεί για την Περιφέρειας μας βασικό πυλώνα ανάπτυξης μέσα από ένα στοχευμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα τόσο για κάθε νησί ξεχωριστά όσο και με δράσεις που θα αφορούν σε ομάδες νησιών με παρόμοια Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.

Ο Περιφερειάρχης έδωσε εντολές στον Αντιπεριφερειάρχη και στον Γενικό Διευθυντή για την ολοκλήρωση όλης της προσπάθειας μέχρι τις αρχές φθινοπώρου ούτως ώστε η Περιφέρεια να είναι έτοιμη για την τελική με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης .

Επίσης έδωσε εντολή το στρατηγικό σχέδιο να σταλεί σ΄όλους τους φορείς προκειμένου να λάβουν γνώση των αξόνων ανάπτυξης. Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

image_print