ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

4 Ιουνίου  2013

 

 

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε για την επόμενη προγραμματική περίοδο και την προετοιμασία των Δήμων μεταξύ των οποίων και η Κάλυμνος.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε για την πορεία προετοιμασίας των φακέλων για την επόμενη προγραμματική περίοδο και ζήτησε την στήριξη της Περιφέρειας τόσο για το Καρπάθιο σχολείο που μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ όσο και για το βουβαλιοκτήριο – παρθεναγωγείο.

Συμφωνήθηκε λόγω της αύξησης των μαθητών του ΕΠΑΛ να γίνουν προσθήκες στο ήδη υπάρχον σχολικό συγκρότημα με εσωτερικές διαρρυθμίσεις.

Επίσης συμφωνήθηκε να προχωρήσει η μελέτη αποκατάστασης του σχολικού συγκροτήματος Ψιλιανής.

Η ολοκλήρωση της αθλητικής υποδομής στο Βαθύ απαιτεί συμπληρωματική παρέμβαση την οποία θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια.

Σε ότι αφορά την περιμετρική της πόλης ο Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε πως η πίστωση των € 600.000 που είναι εγγεγραμμένη στο περιφερειακό προϋπολογισμό εξακολουθεί και είναι στην διάθεση του Δήμου.