Ολοκληρώθηκε, η πολύωρη συνάντηση μεταξύ της διοίκησης του Νεωρίου και των εργαζομένων, κατόπιν της πρωτοβουλίας που ανέλαβαν οι τοπικοί φορείς, με αντικείμενο την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τις τελευταίες εβδομάδες η επιχείρηση, εξ αιτίας τη μη ικανοποίησης των αιτημάτων που έχουν θέσει οι εργαζόμενοι.
Παρότι, δεν διαπιστώθηκε σύγκληση απόψεων στα ζητήματα που έθεσαν οι εργαζόμενοι, εν τούτοις, πραγματοποιήθηκε προσπάθεια ώστε να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν, κοινά αποδεκτή λύση, από τις εμπλεκόμενες πλευρές.
Όλοι οι συμμετέχοντες, έδειξαν να αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της κατάστασης, επέδειξαν αίσθημα ευθύνης και δεσμεύτηκαν ότι τις επόμενες ώρες θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, για την εξεύρεση οριστικής λύσης, η οποία θα ικανοποιεί στο μέτρο του δυνατού, τις εμπλεκόμενες πλευρές