ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 22810. 82630 –

email:press@pnai.gov.gr         

3 Μαΐου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ:  Σύσκεψη για το ΕΣΠΑ στη Σύρο – Άνω του 80%

τα συμβασιοποιημένα έργα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Σύρο, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη, προγραμματισμένη σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, με τη συμμετοχή του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Τζώρτζη Μακριωνίτη και στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής.

 

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στα έργα που αντιμετωπίζουν διαδικαστικά προβλήματα στην υλοποίησή τους, με τη διαπίστωση ότι στον τομέα υγείας (που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας) η απορρόφηση είναι μηδενική.

Επισημαίνει δε, ότι έχει ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας, η Περιφέρεια να αναλάβει την ευθύνη και τις αρμοδιότητες για την εκπόνηση μελετών, σύνταξη φακέλων κλπ για έργα του τομέα Υγείας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζεται νέα συνάντηση στην Αθήνα, όπου θα τεθεί ξανά υπόψη του Υπουργείου η αναγκαιότητα υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων, βάσει των προτάσεων και των προτεραιοτήτων της Περιφέρειας.

Αργοί ρυθμοί διαπιστώνονται και στην υλοποίηση έργων Πολιτισμού, παρά το γεγονός ότι έχουν δεσμευτεί από την Περιφέρεια το σύνολο των πόρων.

 

«Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του προγράμματος σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν από κοινού με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» τονίζει ο κ. Γιάννης Μαχαιρίδης, που διευκρινίζει ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι νομικές δεσμεύσεις (συμβασιοποιημένα έργα) ξεπερνούν το 80%, ενώ οι πληρωμές των ενταγμένων πράξεων (έργα και ενέργειες) του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου ανέρχονται στο 32%.

 

Ο κ. Μαχαιρίδης τονίζει επίσης, ότι ως πρώην Νομαρχία Δωδεκανήσου, που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ είχε την ευθύνη σε συγκεκριμένους τομείς (παιδεία, οδικά δίκτυα), ολοκληρώθηκε στο σύνολό του το πρόγραμμα σχολικής στέγης και επίσης, με τις τελευταίες ρυθμίσεις, ολοκληρώθηκε και το πρόγραμμα για τα οδικά έργα στο νομό.

 

Επανέλαβε μάλιστα για μία ακόμα φορά, ότι σε ότι αφορά στο πρόγραμμα για τα μικρά νησιά, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα είναι πάντα στη διάθεση των Δήμων προκειμένου να συνδράμει το έργο τους, εφόσον της ζητηθεί.