Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ερμούπολη σύσκεψη για τη πορεία των έργων του ΕΣΠΑ, στην οποία συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιάννης Μαχαιρίδης, ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας,  Αντώνης Βουτσίνος, και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η σύσκεψη επικεντρώθηκε στην ανάγκη να επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης των έργων και να εξυγιανθούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς η πρόοδος και η επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ συνδέεται με τις υποχρεώσεις του μνημονίου. Η εξυγίανση των Προγραμμάτων θα γίνει μέσω της απένταξης των έργων που είναι ανενεργά, εκείνων δηλαδή που δεν έχουν υπογραμμένη σύμβαση μετά την παρέλευση ενός εξαμήνου από την ημερομηνία ένταξής τους.

Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης απέστειλε έγγραφο στους δήμους που έχουν αναλάβει την υλοποίηση των έργων αυτών, με το οποίο τους ζητεί να προβούν άμεσα στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, ή στην επαρκή αιτιολόγηση της μη συμβασιοποίησής τους μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση τα έργα θα απενταχθούν από το ΕΣΠΑ.

Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα για το κομμάτι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 571 εκ. ευρώ, έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 436,7 εκ. ευρώ και η απορρόφηση φτάνει τα 216 εκ. ευρώ (ποσοστό απορρόφησης 77,1% επί των εγκεκριμένων δεσμεύσεων του προγράμματος).

  

*επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους διαβάστε την επιστολή του Περιφερειάρχη προς τους φορείς που έχουν ανενεργά έργα, καθώς και τον πίνακα με την πορεία των έργων ανά κατηγορία.

επιστολή του Περιφερειάρχη

πίνακας με την πορεία των έργων ανά κατηγορία