Σύσκεψη για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας υπό την Προεδρεία του Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη και τη συμμετοχή των φορέων και της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης ανέλυσε τους θεματικούς στόχους της Νέας Περιόδου καθώς και τις 7 Εμβληματικές Πρωτοβουλίες που είναι οι εξής:

Εμβληματικές Πρωτοβουλίες

  •   Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη
  •   Ένωση Καινοτομίας
  •   Νεολαία σε κίνηση
  •   Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της
  •   Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης
  •   Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας
  •   Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας

 Θεματικοί Στόχοι

1.         Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

2.         Ενίσχυση της πρόσβασης, και χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας

 3.         Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το Ταμείο Αλιείας)

4.         Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

5.         Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου

6.         Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

7.         Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών   

8.         Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

9.         Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας

10.       Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση

11.       Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

 Έγινε ανάλυση της προσπάθειας που κατέβαλε η Περιφέρεια προκειμένου να κατανοηθεί και να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα του νησιώτικου χώρου από την Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τονίστηκε η θετική εξέλιξη  της  εξασφάλισης επιπλέον πόρων για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου

Εκφράστηκε από όλους τους φορείς η διαθεσιμότητα να συμπορευτούν στην κοινή προσπάθεια.

 «Προσδοκούμε στη συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων και τη  συμβολή τους στη συνδιαμόρφωση του Νέου Συμφώνου Εταιρικής

 Σχέσης (του Νέου ΕΣΠΑ) και  πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο και με μετρήσιμα αποτελέσματα τους διατιθέμενους πόρους», τόνισε ο Περιφερειάρχης καλώντας σε συστράτευση όλους τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς αλλά και το σύνολο των πολιτών που  μέσω του Διαδικτύου μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους αλλά και τις προτάσεις τους.

 

image_print