ΘΕΜΑ: Συσκέψεις για το συντονισμό προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ένταξης έργου της Περιφέρειας στην Ψηφιακή Σύγκληση

Σύσκεψη με τους διευθυντές και τους προϊσταμένους της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων είχε σήμερα στη Ρόδο ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιάννης Μαχαιρίδης.

Αντικείμενο της σύσκεψης εργασίας ήταν ο συντονισμός για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τα προγράμματα της Περιφέρειας.

 Έγινε διεξοδική συζήτηση για κάθε έργο και δόθηκαν οι εντολές προς τις υπηρεσίες για επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης.

Το πρωί, ο Περιφερειάρχης παρακολούθησε παρουσίαση προγράμματος τηλεϊατρικής και είχε συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφορικής, όπου εξετάστηκαν οι λεπτομέρειες πρότασης για την ένταξη έργου που αφορά στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ψηφιακής Σύγκλησης”.