Συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου των Λειψών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λειψών ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ, βάσει της οποίας η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει και θα υλοποιήσει  το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Λειψών», προϋπολογισμού ,00 ευρώ.

 

Με την Διαβαθμιδική Σύμβαση, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας προς τους Δήμους της περιοχής ευθύνης της, ο Δήμος Λειψών παραχωρεί προς την Περιφέρεια την αρμοδιότητα υλοποίησης του εν λόγω έργου, που  έχει στόχο την αναβάθμιση  της ασφάλειας  του δημοτικού οδικού δικτύου και την εξυπηρέτηση των κατοίκων του νησιού, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου η διέλευσή τους γίνεται από δύσκολη έως αδύνατη.

Θα εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης και τσιμεντόστρωσης των παρακάτω δρόμων:

 

  • Δρόμος από ιδιοκτησία Γιώργου Κραμβουσανού έως ιδιοκτησία Αμερικάνας
  • Δρόμος προς Νεκροταφείο
  • Δρόμος Ευαγγελίστρια – Ελεούσα
  • Δρόμος από αντλιοστάσιο Λεμονούς έως Άγιο Νεκτάριο
  • Δρόμος Άγιος Ισίδωρος – Δημοτικό Σχολείο
  • Δρόμος Μελίσσια – Κατήφορος
  • Δρόμος προς Παντελοχώρι
  • Δρόμος προς Πατέλλα και
  • Δρόμος προς θέση Βαρδιάνου

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ,00 ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.