Υπεγράφη σήμερα από τον ο Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, κ. Γιώργο Λεονταρίτη η εργολαβική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση οδικού επαρχιακού δικτύου Νάξου- Αποκατάσταση Ζημιών», προϋπολογισμού 61.471,51 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Το έργο αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης και στηθαίων ασφαλείας, στα οποία είχε παρατηρηθεί ρηγμάτωση, διόγκωση και αποδιοργάνωση. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης