ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ 54 KΑΛΥΜΝΟΥ – ΚΑΡΠΑΘΟΥ – Υποέργο : Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής» συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. : 41.884,75 € ή του ποσού των 51.937,09 € με Φ.Π.Α. 24%.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 09/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου – Δ/νση : Ερυθρού Σταυρού 12, Ρόδος .

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Διακήρυξη δίνονται από την Δ/νση Κοιν. Μέριμνας , Δ/νση : Ερυθρού Σταυρού 12, τ.κ. 85100 Ρόδος , τηλ.: 22413-64410 Διακαντώνη Καλλιόπη και 22413-
64422 Αττιτή Ειρήνη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Απόφαση Οικονομική Επιτροπής

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 30 Σεπτεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/synoptikos-diagonismos-gia-to-ergoapokentromenes-promitheies-trofimon-kai-vasikis-ylikis-syndromis-dioikitikes-dapanes-kai-parochi-synodevtikon-metron2015-2016-ks-54-ypoergo-6