Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ''Κατασκευή πλήρους μόνωσης στο κτήριο του κτηνιατρείου Τήνου'', πατήστε εδώ