ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΙΔΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ)

Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 2015-2016", Η ΟΠΟΙΑ ΈΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ).

Για να δείτε τη Διακήρυξη Διαγωνισμού, τα-Παραρτήματα Διαγωνισμού και  την Περίληψη Διαγωνισμού, πατείστε παρακάτω :

Διακήρυξη

Παράρτημα Γ

Παράρτημα Ε

Παράρτημα Η

Υπόδειγμα

Περίληψη