ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ_2012/ckfinder/userfiles/files/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΜΑΝΟΣ.pdf

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 28 Σεπτεμβρίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/synoptika-apologistika-stoicheia_2012