ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ_2012/ckfinder/userfiles/files/ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΜΑΝΟΣ.pdf