Την Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, δέχτηκε σήμερα στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Η συζήτηση, στην διάρκεια της οποίας επαναβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και συναντίληψη όσον αφορά την ανάγκη της περαιτέρω ανάπτυξης και εδραίωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κινήθηκε γύρω από το σύνολο της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας, η οποία αποτυπώνεται μέσα από τις γενναίες χρηματοδοτήσεις που η Περιφερειακή Αρχή έχει δεσμεύσει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” για την ενίσχυση του Πανεπιστημίου, σε τέσσερα επίπεδα, κτιριακό, ενεργειακό, ερευνητικό και ως προς τον εξοπλισμό του.

Ειδικότερα, με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, σειρά Πράξεων, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 3.928.152,54 € και συγκεκριμένα:

  • “Βελτίωση Υποδομών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο και την Ρόδο”,  επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.500.000,00 €. Η Πράξη αφορά στην αγορά στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.
  • “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο” επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 939.920,00€
  • “Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων», μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 286.352,12 €
  • «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου»,  επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 201.880,42 €

Κατά την διάρκεια της συζήτησης συμφωνήθηκε η επίσπευση των διαδικασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο των παραπάνω Πράξεων και να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι πόροι που έχουν δεσμευτεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας.

Επίσης, η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χρυσή Βιτσιλάκη, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη για την πρωτοβουλία της να διοργανωθεί στη Ρόδο και στο Καστελλόριζο Σύνοδος Πρυτάνων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας τον προσεχή Ιούνιο οπότε και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα έχει την Προεδρεία της Συνόδου. Όπως είπε η κα Βιτσιλάκη, η πρωτοβουλία της έχει στόχο την προβολή των νησιών του Αιγαίου, μέσω μιας επιτυχημένης Συνόδου της πνευματικής ηγεσίας της χώρας, ενώ σημείωσε την επιλογή του Καστελλορίζου ως μιας επιλογής ισχυρού συμβολισμού και λόγω της γεωπολιτικής του θέσης, αλλά και λόγω των προκλήσεων, διαχρονικών και συγκυριακών, που βιώνουν οι κοινωνίες του Αρχιπελάγους στις οποίες και το Πανεπιστήμιο ανήκει

image_print