Με σκοπό την εκπόνηση έρευνας για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση μελισσοκομικών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί τον τελευταίο χρόνο στα νησιά των Κυκλάδων, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε Προγραμματική Σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 19.900 ευρώ.

Η μελισσοκομία στις Κυκλάδες είναι ένας δυναμικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής και έχει συμπεριληφθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστημα 2014 – 2020. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτήν. Το τελευταίο χρόνο, η μελισσοκομία στα νησιά των Κυκλάδων διέρχεται κρίση, καθώς πολλοί μελισσοκόμοι διαμαρτύρονται ότι είτε χάνουν μελίσσια, είτε τα βλέπουν να μην αναπτύσσονται ικανοποιητικά και να μην γίνονται παραγωγικά. Σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι:

Η δημιουργία ερωτηματολογίου ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και η κατανομή του στα νησιά των Κυκλάδων.

Επιτόπιες επισκέψεις από τα μέλη του Εργαστηρίου Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μελισσοκομεία και δειγματοληψίες, με σκοπό τη διάγνωση των προβλημάτων λόγω ασθενειών, δηλητηριάσεων ή άλλων αιτίων.

Ανάλυση δεδομένων και σύνταξη έκθεσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ενημέρωση και καθοδήγηση των μελισσοκόμων ανά νησί, για την επίλυση των προβλημάτων.

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2018, όπου μέχρι τότε, με την σωστή καθοδήγηση, οι μελισσοκόμοι θα έχουν προετοιμάσει τα μελίσσια τους κατάλληλα για τον χειμώνα, που είναι η αφετηρία της επόμενης χρονιάς.

Φορέας υλοποίησης του παραπάνω ερευνητικού προγράμματος είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δια του Εργαστηρίου Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή,  Πασχάλη Χαριζάνη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος ανέρχεται σε 19.900 €  (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.