ΘΕΜΑ: Συνεργασία Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη με Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για ΕΣΠΑ

 Συνεργασία με τον προϊστάμενο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Αντώνη Βουτσίνο, είχε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης και ο αρμόδιος για θέματα ΕΣΠΑ Αντιπεριφερειάρχης Τζώρτζης Μακρυωνίτης.

Στη συνάντηση έγινε γενική ανασκόπηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΠ), άξονα προς άξονα και μέτρο προς μέτρο, και συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαχείριση του προγράμματος, το οποίο όπως επεσήμανε ο Περιφερειάρχης  “κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα και θα γίνει προσπάθεια προκειμένου στους επόμενους μήνες να κλείσει το σύνολο των ενταγμένων έργων όσον αφορά  στην υπογραφή των συμβάσεων”.

Έπειτα από τη διαπίστωση ότι έχει καθυστερήσει η έναρξη αρκετών τομεακών προγραμμάτων, αποφασίστηκε να υπάρξει στενότερη παρακολούθηση και πίεση, προκειμένου να εκχωρηθεί μέρος της υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων στις διαχειριστικές αρχές των περιφερειών.

Επίσης, αποφασίστηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να συνεχίσει χωρίς καμία αλλαγή το έργο της.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υπάρξει και εκχώρηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων.