Συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα δια βίου Μάθησης, είχε ο Περιφερειάρχης και η Πρόεδρος του ΚΕΚ «Γιώργος Γεννηματάς» Λίνα Παπατσή.

Έγινε ενημέρωση από την κ. Ιουλία Καρατζόλα για τα βήματα που θα ακολουθηθούν μέχρι τον Ιούλιο όπου και η αρμοδιότητα των ΙΕΚ μεταφέρεται στις Περιφέρειες.

Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τον όλο σχεδιασμό μιας και δεν υπάρχει καμία  δέσμευση σε ότι αφορά το προσωπικό και τους εκπαιδευτικούς.

Επίσης έγινε ενημέρωση για τα προγράμματα που υλοποιεί το ΚΕΚ «Γιώργος Γεννηματάς» με ίδιους πόρους σε όλη τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε να διατεθούν πρόσθετοι πόροι προκειμένου να συνεχιστούν τα προγράμματα κατάρτισης και το επόμενο χρονικό διάστημα.