Στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δωδ/σου κ. Φώτη Χατζηδιάκου συνήλθαν σε σύσκεψη με θέμα: «Έκφραση γνώμης επί της παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τους θερινούς μήνες (τουριστικής περιόδου από 15 Μαρτίου  έως 15 Νοεμβρίου 2014), οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και εργαζομένων: Νικόλαος Παπασταματίου – Εκπρόσωπος Εμπορικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Σάββας Χατζησάββας – Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Καραγιάννης – Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Δωδεκανήσου και Νικόλαος Κουκούλης – Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για το εν λόγω θέμα το οποίο πρόκειται να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

            Οι εκπρόσωποι των άνω φορέων με το σκεπτικό ότι το διευρυμένο ωράριο εξυπηρετεί τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους επισκέπτες του νησιού με την προϋπόθεση της διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων ομόφωνα γνωμοδότησε ως ακολούθως:

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του νόμου 3377/2005 το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Νόμου 1892/1990 και στο άρθρο 14 του Νόμου 2194/1994 καθορίζεται για τις καθημερινές μέχρι την 21:00 ώρα και το Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα. Το ωράριο αυτό μπορεί να παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο το νομό ή σε ορισμένη περιοχή αυτού με αποφάσεις των οικείων Περιφερειακών Συμβουλίων.

    Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: α) 186 κεφ. Δ αριθμ. 10 του Ν.3852/10 και β) 19 εδαφ. 4 του Π.Δ. 130/10 προτείνεται η παράταση του ωραρίου και η κατεξαίρεση λειτουργία καθόλες τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Σάββατο, τις Κυριακές και ημέρες αργίας:

Α) Των καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο Νομό όπως, ειδών λαϊκής τέχνης, γουναράδικων, δερμάτινων ειδών, αργυροχρυσοχοείων, τροφίμων- ποτών και τουριστικών ειδών, με την αυστηρή προϋπόθεση της αποκλειστικής πώλησης ειδών που προβλέπονται στην άδεια λειτουργίας αυτών, έως 24:00 μ.μ. και μέχρι 15-11-14.

Β) Των οπωροπαντοπωλείων και των κρεοπωλείων, των τοπικών Κοινοτήτων που εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες, πλην των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005 (Υπεραγορών) και κατά τις Κυριακές και αργίες από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και μέχρι 15-11-14.

 

    Για το απασχολούμενο προσωπικό θα ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 1892/90

image_print