ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΑΛΙΕΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ,ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 09.00 ΄π.μ.

image_print