ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΑΛΙΕΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ,ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ,ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30΄π.μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 2,ΚΤΙΡΙΟ ΖΕΦΥΡΟΣ,6ος ΟΡΟΦΟΣ) ΣΤΗ ΡΟΔΟ.