Στη συγκέντρωση των υπηρεσιών και στη μείωση του κόστους στέγασης τους, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς εγκρίθηκαν από την Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, οι μισθώσεις ακινήτων σε Νάξο, Τήνο και Σύρο.

Η Οικονομική Επιτροπή, που συνεδρίασε σήμερα με τηλεδιάσκεψη και υπό την προεδρία του Αντιπεριφεριάρχη Τζώρτζη Μακρυωνίτη, κατακύρωσε κατά πλειοψηφία την προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ενός ακινήτου στη Νάξου, στο οποίο θα στεγάζονται πλέον το σύνολο των υπηρεσιών που έως τώρα ήταν διάσπαρτες σε έξι κτήρια του νησιού.

Η Περιφέρεια έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του κόστους στέγασης των υπηρεσιών και στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και η μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση στέγασης των υπηρεσιών της και στην Περιφερειακή Ενότητα Τήνου, με την οποία επιτυγχάνεται πολύ σημαντική μείωση των δαπανών.

Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε τη μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση στέγασης των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του Νομού Κυκλάδων, αλλά και τα πρακτικά δημοπρασίας για το έργο επισκευής Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Άνδρου.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα παραπάνω κτήρια η Περιφέρεια έχει θέσει ως απαράβατο όρο την ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών για την προσβασιμότητα ατόμων με ειδικές ανάγκες.