Για περισσότερα από είκοσι θέματα έλαβε θετική απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη, κ. Τζώρτζη Μακρυωνίτη

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, η οποία έχει εξασφαλίσει έως τώρα την αποτελεσματική λειτουργία του οργάνου στις συνεδριάσεις περιορίζοντας τόσο το κόστος μετακινήσεων, όσο και τον απαιτούμενο διαθέσιμο χρόνο των μελών της.

Η επιτροπή ενέκρινε μεταξύ άλλων δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που αναπτύσσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη αποφασιστεί η υλοποίηση έργου που αφορά στην προμήθεια ειδικού εξοπλισμού ΑΜΕΑ, με στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών των Ειδικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας, συνολικού κόστους 848.278,30 €.

Όπως ανακοίνωσε ο  Αντιπεριφερειάρχης κ. Μακρυωνίτης “εξετάζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης έργου που θα αφορά προσβασιμότητα σε παραλίες των νησιών Νοτίου Αιγαίου ατόμων με ειδικές ανάγκες, με στόχο στο μέλλον όλα τα νησιά της Περιφέρειας να κατέχουν τουλάχιστον μια προσβάσιμη παραλία”. Πρόκειται να υποβληθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο πρόταση σχετικής δράσης για ένταξη στο ΕΣΠΑ (βελτίωση υποδομών τουρισμού).

Ο πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε ως παράδειγμα την παραλία της Βάρης στη Σύρο, την οποία φέτος επισκέφθηκε ομάδα ατόμων με προβλήματα όρασης από την Παλαιστίνη, αποκομίζοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε μελέτες και πρακτικά διαγωνισμών για σημαντικά έργα όπως το έργο της Αντιπλημμυρικής Προστασίας Ρόδου (περιοχές ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΜΑΛΩΝΑΣ – ΜΑΣΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΥ) ύψους 870.000 ευρώ, το έργο “Ολοήμερο 8/θέσιο Δημοτικό Σχολείο στην Καρδάμαινα Κω”, προϋπολογισμού 2.600.000,00€, καθώς και τη  Διαγράμμιση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Κυκλάδων.

Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η δημιουργία Εργαστηρίου Ποιοτικής Ανάλυσης Μελιού για τα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, για την οποία η επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη προμήθειας εξοπλισμού, καθώς όπως επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτήρης Παμπάκας, το συγκεκριμένο εργαστήριο θα συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του μελιού που παράγεται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι σχεδιάζεται η σύσταση αντίστοιχων εργαστηρίων ελέγχου για το λάδι, το κρασί και άλλα τοπικά προϊόντα αντιπροσωπευτικά των νησιών.