ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΑΛΙΕΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ,ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΑΛΙΕΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ,ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ &
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00΄/ckfinder/userfiles/files/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013.pdf