Συνεδρίασε χθες (24/9) με τηλεδιάσκεψη, υπό τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιάννη Μαχαιρίδη, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας, με σκοπό την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και την κατάρτιση προσχέδιου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2013.

Έγινε αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, και αφορούν στους προτεινόμενους από τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της ΠΝΑ Στόχους και Δράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα και έξοδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τα δεδομένα των Διευθύνσεων Οικονομικού της Περιφέρειας. 

Ο Περιφερειάρχης διαπιστώνοντας την αντικειμενική δυσκολία σύνταξης νέου προγράμματος δράσεων και έργων για το επόμενο έτος ξεκαθάρισε πως στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έργα που έχουν επαρκή χρηματοδότηση, δηλαδή έργα ΕΣΠΑ, τα έργα που χρηματοδοτούνται από τις ΣΑΕΠ και ΣΑΜΠ, καθώς και τα έργα τομεακών προγραμμάτων.

Επίσης, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΠΝΑ έχουν συμπεριληφθεί τα έργα που έχουν εξασφαλισμένη πίστωση και έχουν ήδη προγραμματιστεί από τα Νομαρχιακά Προγράμματα Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

“Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και την παντελή έλλειψη πόρων κυρίως από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, αλλά και την τεράστια μείωση των λίγων ιδίων πόρων από τέλη και υπηρεσίες, οδηγούμαστε στη σύνταξη του τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου αλλά και του ετήσιου προγράμματος δράσης με το δεδομένο πως δεν υπάρχουν πόροι προκειμένου να συντάξουμε σχέδια με νέες δράσεις και έργα”, επεσήμανε ο Περιφερειάρχης συμπληρώνοντας πως “η ένταξη νέων έργων και δράσεων είναι σε συνάρτηση των πόρων που θα διατεθούν από το κεντρικό κράτος. Εφόσον εξασφαλιστούν επιπλέον πόροι θα υπάρξει και αντίστοιχος προγραμματισμός νέων έργων και δράσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Τζώρτζης Μακριωνίτης, που τόνισε πως «πράγματι είναι η χειρότερη περίοδος για προγραμματισμό έργων και δράσεων».

 

 

 

image_print