Ενόψει του επερχόμενου χειμώνα, συνεκλήθη σήμερα, υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Φώτη Χατζηδιάκου, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας  Δωδεκανήσου  με σκοπό  το  συντονισμό  και  τη συνεργασία όλων των φορέων στην εκτέλεση των έργων που έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών  φαινομένων στα  όρια  του  νομού.  Ειδικότερα εξετάσθηκαν τα εξής θέματα:

1.         Χαρτογράφηση κινδύνου πλημμυρών  (Υπεύθυνος Υλοποίησης: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,  ΠΝΑ/ΔΤΕ,  Δήμοι)

2.         Έλεγχος και συντήρηση  αντιπλημμυρικών έργων    (Υπεύθυνος Υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Δνση Τεχνικών Έργων  Δωδ/σου, Δήμοι)

3.         Έλεγχος και  συντήρηση  οδικού  δικτύου  και καθαρισμός φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων  (Υπεύθυνος Υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Δνση Τεχνικών Έργων  Δωδ/σου, Δήμοι)

4.         Αντιδιαβρωτικά έργα  σε  κατεστραμμένες από πυρκαγιές δασικές εκτάσεις  (Υπεύθυνος Υλοποίησης: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου/Γενική Δνση Δασών & Αγρ. Υποθ./Δνση Δασών  Δωδ/σου)

5.         Έλεγχος και καθαρισμός κοιτών  ρεμάτων (Υπεύθυνος Υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Δνση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου, Δήμοι)

6.         Συντονισμός και συνεργασία φορέων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων   (Υπεύθυνος Υλοποίησης: ΑΠΔΑ, ΠΝΑ, Δήμοι, ΑΔΤΕ, ΠΥ, Αστ. Δνση, , Λιμεναρχείο, ΔΕΗ, ΕΚΑΒ, ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, Δνση Δασών, Ένωση Ξενοδόχων, ΟΤΕ, Εθελοντικές Οργανώσεις Δωδ/σου)

7.         Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω  πλημμυρικών  φαινομένων  (Υπεύθυνος Υλοποίησης:  ΑΠΔΑ, ΠΝΑ, Δήμοι, ΠΥ, Αστ. Δνση, Λιμεναρχείο, ΕΚΑΒ, ΑΔΤΕ, Ένωση Ξενοδόχων, Α’ βάθμια & Β’ βάθμια εκπαίδευση, ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, Εθελοντικές Οργανώσεις Δωδ/σου)

8.         Κινητοποίηση και συντονισμός Εθελοντικών Οργανώσεων – Οργάνωση Εθελοντισμού  σε επίπεδο Δήμων  (Υπεύθυνος Υλοποίησης: ΑΠΔΑ,  ΠΝΑ, Δήμοι, ΠΥ, Εθελοντικές Οργανώσεις Δωδ/σου)

9.         Αναθεώρηση  Σχεδιασμού  βάσει  του  Ν. 3852/2010   «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτης»   (Υπεύθυνος Υλοποίησης: όλοι  οι  εμπλεκόμενοι  φορείς)

 Οι αρμόδιοι φορείς   θα πρέπει να  προβούν  στον  καθαρισμό  των  ρεμάτων  καθώς  και  των  φρεατίων  απορροής όμβριων υδάτων  του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς  τους.

 Επιπλέον, οι πληγείσες από τις  δασικές πυρκαγιές  περιοχές  ιδιαίτερα  στη  νήσο  Ρόδο, θα πρέπει να λάβουν  ιδιαίτερα μέτρα πρόληψης  με δεδομένο τον κίνδυνο εμφάνισης διαβρωτικών και πλημμυρικών φαινομένων πλησίον ποταμών και υδατορεμάτων. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι αρμόδιος  φορέας  πρόγνωσης  επικίνδυνων  καιρικών φαινομένων, όπως έντονων βροχοπτώσεων,  είναι  η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η οποία  και  αποστέλλει δελτία για προειδοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

 Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου:

 α) Υλοποιεί   αντιπλημμυρικά  έργα  περιοχής  αρμοδιότητάς  της  σε  Λάρδο  (ποταμοί  Κηπηρίωνας – Φονιάς),  Αφάντου  (Γέφυρα  Πελεμόνι,  Γέφυρα  Εθνικού  Οδικού  Δικτύου)  και  Αρχάγγελο   (Μαλώνα, Μάσαρι, Χαράκι, Μάκκαρη).

β) Απέστειλε  έγγραφο  προς  τη  Δνση  Δασών  Δωδ/σου  στα  πλαίσια της  έγκαιρης  προετοιμασίας  του  μηχανισμού  πολιτικής  προστασίας  για   την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων,  ιδιαίτερα  στις  πληγείσες από τις περασμένες δασικές  πυρκαγιές  περιοχές  Καμείρου, Πεταλούδων,  Καλλιθέας  και  Αρχαγγέλου  στο  δήμο  Ρόδου    για  την υλοποίηση  αντιδιαβρωτικών  έργων  στις  κατεστραμμένες από πυρκαγιές δασικές εκτάσεις, και μέριμνα ώστε να τοποθετηθούν  κορμοδέματα  στις  ευπαθείς  περιοχές.

             Στα πλαίσια αυτά έχει  εκδοθεί  εγκύκλιος  της  Γενικής  Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και  επιπλέον  η ΠΝΑ/Τμ. Πολιτικής  Προστασίας  κατ’  εφαρμογή  αυτής διένειμε  στους  φορείς  το σχετικό  σχεδιασμό  της  Περιφέρειας.

 Ο Αντιπεριφερειάρχης  Δωδεκανήσου  κ.  Χατζηδιάκος τόνισε πως «όλοι  μαζί  να  συνεργαστούμε, παρά  τις  δυσκολίες  που  έχει  επιφέρει  η  κρίση» και ζήτησε να γίνουν  οι  εξής  περαιτέρω  ενέργειες:

 1. Να  γίνει  χαρτογράφηση  ευπαθών  περιοχών από  τους  Δήμους  και  την ΠΝΑ  σε  συνεργασία  με  τις  Εθελοντικές  Οργανώσεις.

2. Να  εφοδιάσει  η  ΠΝΑ  τις  Εθελοντικές  Οργανώσεις  με  καύσιμα  και  ρουχισμό

3. Να  επιχορηγήσει  η  Ένωση  Ξενοδόχων  Ρόδου  με  καύσιμα  και  ρουχισμό  τις  Εθελ.  Οργανώσεις

4. Το  Γρ.  Πολιτικής  Προστασίας  του  Δήμου  Ρόδου  να  συμπεριλάβει  στο  σχεδιασμό  του τις  ευπαθείς  περιοχές  ιδιαίτερα  μετά  τις  περασμένες  πυρκαγιές  στο  νησί  με  χαρτογράφηση  κινδύνου  στα  ρέματα  και  στις  ξενοδοχειακές  εγκαταστάσεις και να  εφοδιάσει  τις Εθελοντικές  Οργανώσεις  με  καύσιμα

5. Να συνδράμει  ο  στρατός  με  καύσιμα  και  μηχανήματα  σε  έκτακτες   ανάγκες

6. Να  γίνει  μίσθωση  μηχανημάτων  από  την  ΠΝΑ  σε  έκτακτες  ανάγκες

7. Να  υποδείξει  η  ΠΥΡ  τις  ευπαθείς  περιοχές  από  τις  δασικές  πυρκαγιές  του  καλοκαιριού

8. Να συμβάλει  η ΕΞΡ  στη  διοικητική  μέριμνα  (τρόφιμα)  και  στην  εκκένωση   περιοχών  αν  παραστεί  ανάγκη 

9. Να  γίνουν  καθαρισμοί  ρεμάτων  με  επιχορήγηση   από  την  ΕΞΡ

10. Η  ΔΕΗ  να  συντηρήσει  το  δίκτυο  της  στις  ευπαθείς  περιοχές

11. Ο  ΟΤΕ  να  συμβάλλει  στην  αποκατάσταση  του  δικτύου επικοινωνιών  αν  υπάρξει  ανάγκη

12. Να  γίνει  εκπαίδευση  των  Εθελοντικών  Ομάδων  από  την  ΠΥΡ

 Παρόντες  στο  ΣΟΠΠ  ήταν  υπηρεσιακοί  παράγοντες  από  ΠΝΑ: η προϊστ. Τμ. ΠΠ κα  Γαϊτάνη, ο Δντης Τεχνικών  Έργων κ. Διακομιχάλης, ο Προϊστ. Τμ. Περιβάλλοντος  κ. Βενέρης κ.α., από  το  Δήμο Ρόδου  ο κ. Αργύρης Ηλίας,  υπηρεσιακοί  παράγοντες  της  ΔΕΗ, του ΟΤΕ,  του  Λιμεναρχείου Ρόδου,  ο διοικητής  της  95 ΑΔΤΕ κ. Δεβετζής,  ο διοικητής  της ΠΥΡ  κ.  Γαϊτανίδης, ως  εκπρόσωπος  της  ΕΞΡ ο διευθυντής της κ. Στάμος,  ο  Πρόεδρος της ΕΟΠΚ  κ.  Μαντικός,  ο Πρόεδρος  της  Λέσχης  4Χ4  Ρόδου  κ. Πονήρης, ο Πρόεδρος  των  Προσκόπων  κ.  Χατζηγιακουμής,   εκπρόσωπος  του  ΕΕΣ.

 

image_print