ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 22810. 82630 – 22413.60609

www.pnai.gov.gr

email: press@pnai.gov.gr     

5 Αυγούστου 2011

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ:  Συνεδρίασε το ΔΣ της Ενεργειακής Αναπτυξιακής Νοτίου Αιγαίου

 

Συνεδρίασε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας αναπτυξιακής εταιρίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στα γραφεία της Προέδρου του, κ. Ελευθερίας Φτακλάκη.

Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος Δ.Σ.: κ. Ελευθερία Φτακλάκη (Περιφερειακή Σύμβουλος)

Μέλη : Μαργάρας Βασίλειος (Περιφερειακός Σύμβουλος)

            Παλαιολόγου Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος Λινδίων)

Νικηταράς Θεοδόσιος (Αντιδήμαρχος Κω)

Χαράλαμπος Κόκκινος (Περιφερειακός Σύμβουλος- επικεφαλής μείζονος     μειοψηφίας)

Το Διοικητικό συμβούλιο ενημερώθηκε από την Πρόεδρο για το ρόλο της νέας αναπτυξιακής εταιρίας της Περιφέρειας και τις δυνατότητες που έχει προκειμένου να συμβάλλει δυναμικά στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καθώς και των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων.

Μάλιστα, για το λόγο αυτό έγινε αναλυτικός προγραμματισμός ούτως ώστε  η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου να είναι έτοιμη για να συμμετάσχει στα Ευρωπαϊκά προγράμματα της νέας διαχειριστικής περιόδου στα πλαίσια του ENPI 2nd call, του MED Capitalization, του SEE 4th call, του  Leonardo da Vinci, κ.α.  από το Σεπτέμβριο του  2011 έως το Μάρτιο του  2012., μέσω της αναπτυξιακής της εταιρείας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της  συνεδρίασης έγινε πλήρης ενημέρωση του Δ.Σ. από τον διευθυντή της εταιρίας, κ. Χαραλάμπη Εμμανουήλ για τις δράσεις στις οποίες συμμετέχει η εταιρία, ως Ενεργειακό Γραφείο της Ν.Α. Δωδεκανήσου  όπου εφεξής, με απόφαση περιφερειακού συμβουλίου αποτελεί την αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας με σκοπό  α) την επιστημονική και τεχνική στήριξη της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου,  β) την προώθηση δράσεων για την επιχειρηματική και βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας και, γ) τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τέλος συζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα το νέο καταστατικό της εταιρίας.