ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

email:press@pnai.gov.gr

                                         

  11 Απριλίου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ:  Συνεδρίασε στη Ρόδο το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας  Περιφερειακής  Ενότητας  Δωδεκανήσου για τις πυρκαγιές

 

Ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων που έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών, σε επίπεδο νομού, ήταν το αντικείμενο της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής  Ενότητας  Δωδεκανήσου.

 

Παρουσία εκπροσώπων των συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιακών παραγόντων, από τη Ρόδο και άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης εκτίμησε ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος απαιτεί την εντατικοποίηση των προσπαθειών από όλους τους εμπλεκόμενους, τόσο σε προληπτικό επίπεδο, αλλά και – «ο μη γένοιτο» όπως είπε – αν χρειαστεί να αντιμετωπιστεί ένα σοβαρό συμβάν.

Ο κ. Μαχαιρίδης αναφέρθηκε σε εμπειρίες του παρελθόντος, που κατέδειξαν σε ποιους τομείς δυνατότητες και ελλείψεις, «εμπειρίες που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας».

 

Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Φώτης Χατζηδιάκος, που είναι πρόεδρος του οργάνου, αναφέρθηκε στα πλήρη σχέδια που έχουν εκπονηθεί και για τα οποία πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, επισημαίνοντας την ανάγκη για έγκαιρη κινητοποίηση και λήψη μέτρων, συντονισμό όλων των φορέων και ενημέρωση των πολιτών.

Υπογράμμισε επίσης ότι «το γενικό πρόσταγμα θα έχει, όπως πάντα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία», καλώντας υπηρεσίες και το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, να είναι πλήρη εγρήγορση.

Οι κ. Μαχαιρίδης και Χατζηδιάκος έκαναν ειδική μνεία στο ρόλο των τοπικών ΜΜΕ, που πάντα συνδράμουν την προσπάθεια ουσιαστικής πληροφόρησης των πολιτών.

 

Στην κρισιμότητα και στις δυσκολίες της φετινής αντιπυρικής περιόδου, αλλά και στον καθοριστικό παράγοντα του συντονισμού, αναφέρθηκε και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταύρος Παραλούσης.

 

Επίσης, η προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιωάννα Γαϊτάνη ανέλυσε τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας και υπηρεσία,, οι εκπρόσωποι των οποίων κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις.

 

Στην ατζέντα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονταν τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Χαρτογράφηση κινδύνου δασικής πυρκαγιάς.
 2. Έργα αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων
 3. Καθαρισμοί βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου.
 4. Μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Απορριμμάτων που ανήκουν στους ΟΤΑ Α’.
 5. Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο.
 6. Επιτήρηση δασών – Μικτές Περιπολίες.

 

 1. Συνεργασία φορέων με το Πυροσβεστικό Σώμα για τη διάθεση υλικών και μέσων.
 2. Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικής πυρκαγιάς.
 3. Κινητοποίηση και συντονισμός Εθελοντικών Οργανώσεων – Οργάνωση Εθελοντισμού  σε επίπεδο Δήμων.
 4. Υποστήριξη  του  Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας Δωδ/σου Περιφερειακής  Ενότητας  Ρόδου  στις  περιοχές  των  νησιωτικών  συμπλεγμάτων των Περιφερειακών  Ενοτήτων    Καλύμνου, Κω  και  Καρπάθου.
 5. Αναθεώρηση  Σχεδιασμού  βάσει  του  Ν. 3852/2010   «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτη».

 

 

 

 

image_print