Συνεδρίασε σήμερα στη Ρόδο, παρουσία όλων των μελών της, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας- Δια Βίου Μάθησης- Απασχόλησης- Καινοτομίας- Έρευνας & Ανταγωνιστικότητας- Απόδημου Ελληνισμού, υπό την προεδρία της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη, κας Διακοσταυριανού- Σώζου Δέσποινας.

Η συνεδρίαση εστιάστηκε κυρίως στην υλοποίηση του Ε.Σ.Π.Α. Τουρισμού, αφού εντός  των ημερών καταρτίζεται, εγκρίνεται και δημοσιεύεται το πρώτο τεύχος δημοπράτησης του έργου, που αφορά το branding της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης τα μέλη ενημερώθηκαν επίσης για δράσεις τουριστικής προβολής που βρίσκονται σε εξέλιξη και προσδιορίστηκαν τα θέματα της επόμενης συνεδρίασης, που θα αφορούν στους στόχους που η Επιτροπή θα θέσει για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς της (τουρισμός, παιδεία, απασχόληση, Απόδημος Ελληνισμός, κ.α.)