Συνδέσεις στο νέο ΟΠΣ της Περιφέρειας
   
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
   
Εκτός από : ΡΟΔΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ,ΥΓΕΙΑΣ,Δ.Ο.Υ.)
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
   
  Μέσα από το τοπικό δίκτυο για ταχύτερη σύνδεση.

Όλες οι συνδέσεις λειτουργούν μονο μέσα από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή το τοπικό δίκτυο της υπηρεσίας.
 
   
   
   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλες οι συνδέσεις λειτουργούν μονο μέσα από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή το τοπικό δίκτυο της υπηρεσίας.

 

image_print