Συνάντηση με το νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κω, κ. Βασίλη Στασινόπουλο είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Γιάννης Μαχαιρίδης, στα γραφεία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στη Κω.

 

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Διοικητή ότι το Γ.Ν. Κω, είναι πρώτο νοσοκομείο που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ για προμήθεια και εγκατάσταση Ιατρό-τεχνικού  Εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

 

Στη συνέχεια της ενημέρωσης ο κ. Μαχαιρίδης αναφέρθηκε στην πρόοδο των διαδικασιών για τον εκσυγχρονισμό και την ανακατασκευή τμήματος του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

 

Επιπλέον αναφέρθηκε και στην  αγορά ακινήτου οπού θα στεγαστούν οι Διοικητικές και Τεχνικές υπηρεσίες του  Γ.Ν. Κω, έργο που επίσης χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου από ιδίους πόρους, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

 

Κλείνοντας, ο κ Μαχαιρίδης ενημέρωσε τον Διοικητή του νοσοκομείου για προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής οξυγόνου στο Γ.Ν. Κω. Το συγκεκριμένο έργο συμπεριλαμβάνει τα νοσοκομεία Ρόδου και Καλύμνου, και χρηματοδοτείται επίσης από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

 

Τέλος, ο Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε τον κ Στασινόπουλο ότι παραμένει στη διάθεση του, εντός των αρμοδιοτήτων που ορίζει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.