Το πρόβλημα το οποίο προέκυψε με τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Μύκονο συζήτησε ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Μαχαιρίδης με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Υπουργό για όλες τις ενέργειες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το συγκεκριμένο ζήτημα καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλει με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και το Δήμο της Μυκόνου προκειμένου να εξευρεθεί λύση τόσο σε ότι αφορά τη διαχείριση του ΧΥΤΑ όσο και στην αποκατάσταση του ΧΑΔΑ.

Η εικόνα που παρουσιάζει ο ΧΥΤΑ και ο περιβάλλον χώρος πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Υπουργό πως με εντολή του οι αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Υγιεινής της Περιφέρειας μετά από αυτοψία συντάσσουν την οριστική πρότασή που θα κατατεθεί προκειμένου να παρθούν και οι οριστικές αποφάσεις.

Σε περίπτωση αδυναμίας του Δήμου Μυκόνου να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να διαχειριστεί τις αντίστοιχες υποδομές θα πρέπει να ανατεθεί η διαχείριση του ΧΥΤΑ σε εξειδικευμένη εταιρεία προκειμένου με τον καλύτερο τρόπο να τηρηθούν οι προδιαγραφές της διαχείρισης του ΧΥΤΑ.

Σε ότι αφορά την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ ενημέρωσε τον Υπουργό πως προκειμένου να μη χαθούν οι πόροι του ΕΣΠΑ που προορίζονται για αποκατάσταση ΧΑΔΑ θα πρέπει να εξευρεθεί ο κατάλληλος φορέας που θα υλοποιήσει το έργο.

Ο Υπουργός εξέφρασε την αγωνία του καθώς και τη διάθεσή του να συνδράμει στην προσπάθεια η οποία καταβάλλεται.

image_print