Πραγματοποιήθηκε μέχρι αργά χθες το απόγευμα 06 Ιουνίου 2013 στα γραφεία μας συνάντηση με κλιμάκιο επτά εκπροσώπων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Μετείχαν οι:
 Δρ. Βασίλης Λυκούσης, Δ/ντής Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, Δρ. Αλκιβιάδης Οικονόμου, Δ/ντής Ινστιτούτου Θαλάσσιων,       Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων
 Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Υδροβιολόγος, Δρ. Μαρία Στουμπούδη, Ιχθυολόγος, Δρ. Ηλίας Δημητρίου, Υδρογεωλόγος, Δρ. Στέφανος Καββαδάς, Επιστήμονας πληροφορικής
 Δρ. Χρήστος Αρβανιτίδης, Θαλάσσιος βιολόγος
Τη συνάντηση προετοίμασε και οργάνωσε μετά από συνεννόηση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο Διευθυντής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου Δρ. Ανδρέας Σιούλας.
Στη συνάντηση πέραν των δύο Αντιπεριφερειαρχών, της κ. Λίτσας Φτακλάκη και του κ. Αντώνη Χατζηιωάννου, μετείχαν ο Γενικός Διευθυντής της Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γιάννης Πουλής, η Διευθύντρια Αγροτικής Οικονομίας Δήμητρα Παπανικόλα, η Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας Μαριγώ Φωτάκη καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου Πάνος Βενέρης.
      Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση εκ μέρους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. των προτάσεων για πράξεις (έργα και ενέργειες) που προτείνει να ενταχθούν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 που προετοιμάζει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (2014-2020)  (ΣΕΣ) που ως γνωστόν είναι το Πρόγραμμα που θα διαδεχθεί το ΕΣΠΑ.
1.    Χωροταξική μελέτη παράκτιας ζώνης με χρήση συσκευών υψηλής τεχνολογίας σε νησιωτικές περιοχές με έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα (τουρισμός, αλιεία).
2.    Ολοκληρωμένη μελέτη των διαδικασιών αποσταθεροποίησης της παράκτιας ζώνης και προτάσεις για παρεμβάσεις ήπιας μορφής αποκατάστασης.
3.    Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης της ποσοτικής και χημικής κατάστασης των υδατικών αποθεμάτων (λεκάνες απορροής, ταμιευτήρες, υπόγειοι ορίζοντες), δημιουργία επιχειρησιακών εργαλείων για τη διαχείριση των υδάτων και οργάνωση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (ξηρασία, πλημμύρες, χημική υποβάθμιση, υφαλμύριση).
4.    Λεπτομερής αποτύπωση λειτουργικής κατάστασης όλων των λιμενικών εγκαταστάσεων μικρών και μεγάλων σε όλα ανεξαιρέτως τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
5.    Οργάνωση συστήματος διαχείρισης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων στο Αιγαίο.
6.    Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης και προστασίας των παράκτιων οικοσυστημάτων και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
7.    Καταγραφή και αξιολόγηση των Λεσεψιανών ειδών.
8.    Στήριξη της αλιείας και των αλιέων με την ανάπτυξη σύγχρονων αλιευτικών πρακτικών με προωθημένα μέσα και εργαλεία και μεταφορά τεχνογνωσίας για αλιεία σε βαθύτερα αλιευτικά πεδία.
9.    Οργάνωση της προσπάθειας για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (δημιουργία δικτύου θαλάσσιων και καταδυτικών πάρκων, αλιευτικός τουρισμός, περιπατητικά μονοπάτια σε υδροβιότοπους).
10.    Καταγραφή και διατήρηση στοιχείων ναυτιλιακής, πολιτιστικής κληρονομιάς (καρνάγια, παραδοσιακά σκάφη).
11.    Χαρτογράφηση υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαία λιμάνια, ναυάγια, κλπ.)
12.    Ανάπτυξη της επιλεκτικής υδατοκαλλιέργειας κ.ά.
Οι ως άνω προτάσεις εκ μέρους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα κατατεθούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να ακολουθήσει περαιτέρω ανάπτυξη των προτάσεων και διαβούλευση με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, ώστε να συμπεριληφθούν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.