Τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, κ. Λ. Παπαγεωργόπουλο, παρουσία του Γενικού Διευθυντή κ. Βαφιάδη, συνάντησε την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Πουσσαίος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την αντιμετώπιση της κάλυψης των φαρμάκων στους ασφαλισμένους Κυκλαδίτες καθώς και στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Για την έγκαιρη καταβολή των λογαριασμών τω συνταγών στους φαρμακοποιούς, ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι η εξόφληση μπορεί να γίνεται εντός μηνός με την υπογραφή ατομικών συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ και φαρμακοποιών.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη του δικτύου προσφοράς των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ στους κατοίκους των Κυκλάδων καθώς και βελτίωσης των υφισταμένων δομών αλλά και ανάπτυξης νέων στα υπόλοιπα νησιά με σκοπ’ο την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συμφωνήθηκε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση για τον προγραμματισμό – εξειδίκευση ενεργειών που θα αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ στις Κυκλάδες.