Η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΣΕΤΕ για την καταγραφή και προβολή των τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας,  ήταν το αντικείμενο συνάντησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα  Φιλήμονα Ζαννετίδη, με τα στελέχη του Περιφερειακού Γραφείου Νοτίου Αιγαίου του ΣΕΤΕ,  Δώρα Αναστασιάδη και Κυριάκο Ερίνη.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας που καταβάλλει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων και η ανάδειξή τους ως ένα συγκριτικό πλεονέκτημα των νησιών της Περιφέρειας για την ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού.

Τονίστηκε  το αυξημένο ενδιαφέρον που έχει καταγραφεί για  την γαστρονομία, τον οινοτουρισμό, τα τοπικά προϊόντα και την τοπική κουζίνα, ως εμπειρίες του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε από το Περιφερειακό Γραφείο του ΣΕΤΕ για την έναρξη της διαδικασίας αποτύπωσης των  τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας και ζήτησε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τοπικά προϊόντα, τους τοπικούς παραγωγούς, τα προϊόντα ΠΟΠ-ΠΓΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Η αποτύπωση αυτή γίνεται προκειμένου να αναδειχτεί και να εμπλουτιστεί με κάθε δυνατό τρόπο το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας και των κατά τόπους προορισμών, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης της Περιφέρειας και της δημιουργίας του Οδικού Χάρτη Δράσεων για το Νότιο Αιγαίο, που προετοιμάζει ο ΣΕΤΕ, το Ινστιτούτο του (ΙΝΣΕΤΕ) και η Marketing Greece.  Η καταγραφή αυτή, σε επόμενο στάδιο  θα αποτελέσει την βάση και για τον  σχεδιασμό ενός ευρύτερου έργου, για  τη διασύνδεση πρωτογενή και τριτογενή τομέα.

Συζητήθηκαν επίσης οι δυνατότητες προβολής των τοπικών προϊόντων και των γαστρονομικών εμπειριών της Περιφέρειας στην διαδικτυακή κοινότητα.