ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 22810. 82630 –

email: press@pnai.gov.gr     

29 Αυγούστου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΘΕΜΑ:  Συνάντηση της Επιτροπής για

την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 29 Αυγούστου 2011 η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής, που είναι υπεύθυνη για την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας. Στην συνάντηση ήταν παρόντες οι Αντιπεριφερειάρχες Φώτης Χατζηδιάκος και Τζώρτζης Μακρυωνίτης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ευάγγελος Σιγάλας, Βασίλης Μαργάρας, Μαρία Κυπραίου,  Λάζαρος Θεόφιλος,  Κώστας Κουκάς, Ιουλία Καραμολέγκου και Πέτρος Ηλιάκης, καθώς και ο εκπρόσωπος των υπαλλήλων του νομού Δωδεκανήσου κ. Αντώνης Κλαδογένης.

 Σκοπός της Επιτροπής είναι η συλλογή, η αξιολόγηση και η προσαρμογή στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των προτάσεων που αφορούν στη δομή, τη στελέχωση, καθώς και τις αρμοδιότητες του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγιναν αναφορές στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το υφιστάμενο σύστημα, ενώ ειδική μνεία έγινε στα θέματα που αφορούν στην έλλειψη αρμοδιοτήτων των πρώην επαρχείων – νυν Περιφερειακών Ενοτήτων,  τις σχέσεις της Περιφέρειας με τους Δήμους, καθώς και την αντιστοίχιση των υπηρεσιών στους νομούς Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

 Σύμφωνα με τα μέλη της Επιτροπής στόχος είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου, αποτελεσματικού, και λειτουργικού Οργανισμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών του Νοτίου Αιγαίου.

 Η δεύτερη συνάντηση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί πριν από την συνεδρίαση του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.