Στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο, μετά από αίτημα του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη  Νοτίου Αιγαίου κο Μαχαιρίδη Ιωάννη με θέμα την κατάργηση της «Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευση Ρόδου» και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτής και του προσωπικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στη συνάντηση  παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του TEE Δωδεκανήσου, κ. Γρύλλης Ιάκωβος,  ο πρόεδρος της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου, κ. Φραντζής και μέλη των Διοικήσεων των φορέων αυτών, καθώς και εκπρόσωποι των εργαζόμενων της καταργηθείσας Δ/νσης Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευση Ρόδου.

Η «Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευση Ρόδου» ιδρύθηκε ως Διεύθυνση υπό τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. για την κατασκευή του έργου του Φράγματος Γαδουρά και του αγωγού μεταφοράς στην πόλη της Ρόδου. Παράλληλα με το έργο αυτό ασχολήθηκε και με το έργο του οδικού δικτύου Ρόδου – Λίνδου  για τα οποία έφερε την ευθύνη, εκτέλεσης  στο νησί της Ρόδου.

 Με την ψήφιση του Νόμου 4199/2013 (Φ.Ε.Κ. 216 Α’ /11-10-2013), αποφασίστηκε η κατάργηση  της Δ/νσης «Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευση Ρόδου» στις 31/10/2013 και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και προσωπικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το προσωπικό που εργάζονταν στην Δ/νση «Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευση Ρόδου» βρίσκεται σε διαθεσιμότητα από τις 31/10/2013. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να συσταθεί νέα υπηρεσία η οποία θα απορροφήσει το προσωπικό που εργάζονταν στην πρώην «Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευση Ρόδου».

 Οι ανωτέρω  διαδικασίες θα πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013, να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/12/2013.

Στην συνάντηση έγινε αρχικά ενημέρωση και για την πορεία των έργων που είχε αναλάβει η Δ/νση Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευση Ρόδου από τους εκπροσώπους – πρώην εργαζόμενους σε αυτήν. Τονίστηκε ότι ιδιαίτερα το έργο κατασκευής του Φράγματος στο Γαδουρά με τον αγωγό μεταφοράς βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση μια και υπάρχει διάσταση απόψεων από πλευράς Υπουργείου και ανάδοχου εταιρείας για το ύψος των οικονομικών υποχρεώσεων των εργασιών που έχουν εκτελεστεί.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε πως θα πρέπει να γίνει εκκαθάριση πριν αναλάβει η Περιφέρεια. Θέλουμε το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη τουριστική περίοδο.

Η σημασία του έργου αυτού για όλο το νησί της Ρόδου είναι τόσο μεγάλη ώστε να μην υπάρχει πολυτέλεια για την παραμικρή καθυστέρησή του.

Από τον κ. Μαχαιρίδη  υπήρξε επίσης  ενημέρωση για τη πολιτική βούληση της Περιφέρειας καθώς και για τις ενέργειες που έχουν γίνει και που πρόκειται να γίνουν από τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, παράλληλα με την απρόσκοπτη και άνευ επιπλέον καθυστέρησης, εκτέλεση των έργων της πρώην «Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευση Ρόδου», ήδη ζήτησε να επισπευτεί η διαδικασία προσδιορισμού της τιμής μονάδος προκειμένου το τμήμα των Κολυμπίων του αγωγού να αρχίσει να εκτελείται.  

Κοινή θέση όλων των μετεχόντων στη σύσκεψη ήταν να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το ταχύτατο δυνατόν να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι προβλεπόμενες ολοκλήρωσης του έργου. 

image_print