Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της Κατταβιάς κ. Ζαννετάκης ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη για το αποτέλεσμα της συνάντησής του στην Αθήνα με στελέχη της ΔΕΗ.  Κυριάρχησε η πρόταση που μετέφερε στον Αντιπεριφερειάρχη να αναλάβει η ΔΕΗ τη χρηματοδότηση του έργου της διαπλάτυνσης και του ηλεκτροφωτισμού του επαρχιακού δρόμου Κατταβιάς-Πρασονησίου και η Περιφέρεια να αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης και τις σχετικές αδειοδοτήσεις.

Επίσης ο Πρόεδρος της Λαχανιάς κ. Μιχαήλ έθεσε υπόψιν του Αντιπεριφερειάρχη τα συνεχιζόμενα προβλήματα που υπάρχουν στο αρδευτικό δίκτυο της λιμνοδεξαμενής Σκολωνίτη προς Λαχανιά και τα προβλήματα που δημιουργούνται στις καλλιέργειες εξαιτίας των διακοπών της άρδευσης.

Τέλος οι Πρόεδροι από κοινού ζήτησαν να αναλάβει η Περιφέρεια τη διαπλάτυνση του επαρχιακού δρόμου προς Πλημμύρι.

Ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση δόθηκε στη συνεχιζόμενη ανομβρία που πλήττει τη Νότια Ρόδο.

 

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι:

« Η Περιφέρεια παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανησυχία την συνεχιζόμενη ανομβρία και σε κάθε περίπτωση θα είναι κοντά στους παραγωγούς, προκειμένου να συνδράμει σε ό,τι μπορεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

Σε ό,τι αφορά τις διαπλατύνσεις των δρόμων σε Πλημμύρι και Πρασονήσι, για το μεν Πλημμύρι εκπονείται ήδη μελέτη, για το δε Πρασονήσι θα αναζητηθεί τρόπος εκτέλεσης του έργου με προγραμματική Σύμβαση με τη ΔΕΗ, ώστε η Περιφέρεια να αναλάβει την εκπόνηση τη μελέτης και η ΔΕΗ να χρηματοδοτήσει το έργο, κατόπιν βέβαια συνεννόησης και συμφωνίας με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. 

image_print