Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30/4/2013 συνάντηση  στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Αντώνη ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Αλιέων Ρόδου.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν θέματα που απασχολούν τον κλάδο τους γενικότερα  και ειδικότερα ζητήματα σχετικά με  την επιτήρηση μεγάλων αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή πέριξ της Ρόδου και αφορούν :
•    στις αποστάσεις αλιείας από τις ακτογραμμές και τα βάθη όπου επιτρέπεται η δραστηριότητα
•    τη χρήση των επιτρεπομένων εργαλείων
•    τον έλεγχο ως προς τις επιτρεπόμενες αλιευόμενες διαστάσεις των ψαριών
•    τη γενική τήρηση των κανόνων Αλιείας  καθώς και τον έλεγχο που πρέπει να ασκείται από τις Λιμενικές Αρχές της περιοχής μας.
      Επίσης ενημερώθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη για την προσπάθεια που γίνεται σε συνεργασία με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου σε ότι αφορά προτάσεις που θα υποβληθούν στο Μέτρο 3.5 του ΕΠΑΛ Αλιείας 2007-2013 που αφορά σε πιλοτικές δράσεις.
    Στο συγκεκριμένο Μέτρο θα υποβληθούν δύο (2) Τεχνικά Δελτία τα οποία αφορούν το πρώτο στη Μελέτη που αφορά το λεγόμενο ΄΄ Μικρό Κόκκινο Γαριδάκι ΄΄ και το οποίο αλιεύεται και στην περιοχή μας και δεύτερο στην αξιοποίηση της ουσίας ‘’Τετραδοντοξίνης’’ που υπάρχει στο ψάρι  ΄΄Λαγοκέφαλος΄΄ και το οποίο ψάρι-‘’Λεσεψιανός μετανάστης’’, έχει κατακλύσει τις νότιες θάλασσες της Περιφέρειάς μας.
   Η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της συγκεκριμένης ουσίας θα αλλάξει τον τρόπο θεώρησης από πλευράς αλιέων για το εν λόγω ψάρι ότι είναι μόνο ζημιογόνο.