Στην συνάντηση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης κα Ελευθερία Φτακλάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αντώνης Χατζηϊωάννου, ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, κ. Αντώνης Βουτσίνος, ο Διευθυντής Προγραμματισμού, κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, ο Προϊστάμενος Μονάδας Α’ Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, κ. Βαγγέλης Αραγιάννης, ο κ. Μιχάλης Λυριστής, στέλεχος του Τμήματος Πληροφορικής Δωδεκανήσου, καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

               Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η κατανομή των κοινοτικών πόρων, οι οποίοι στην τρέχουσα συγκυρία αποτελούν αποκλειστική πηγή χρηματοδότησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η ανακατανομή των κοινοτικών πόρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μεταφορών και απομόνωσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά, ειδικά στις περιπτώσεις νησιών με πολύ μικρό πληθυσμό που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές. Ο Περιφερειάρχης επικεντρώθηκε στην άδικη εικόνα που δημιουργεί το νησιωτικό σύμπλεγμα πολλών ταχυτήτων του Ν. Αιγαίου, δεδομένου του πλούτου που παράγουν τα μεγάλα νησιά με πλούσια τουριστική δραστηριότητα και του ισχνού παραγωγικού ιστού των μικρότερων νησιών που αποτελούν την πλειοψηφία. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη δημιουργίας βασικών υποδομών σε όλα τα νησιά, καθώς και στην απλοποίηση των διαδικασιών απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Ο κ. Μαχαιρίδης τόνισε την επιτυχία της Περιφερειακής Αρχής να εξασφαλίσει 50% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο για άυλες ενέργειες και 50% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για υποδομές, ωστόσο ζήτησε την στήριξη του Επιτρόπου για ενίσχυση της χρηματοδότησης για υποδομές στον τομέα του Περιβάλλοντος.

 

               Την σημασία των υποδομών περιβάλλοντος τόνισε και ο Επίτροπος αναφερόμενος στις προεκτάσεις τους στην απήχηση στην διεθνή τουριστική αγορά και στις υφιστάμενες προτάσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Σύμφωνα με τον κ. Μαχαιρίδη, οι προτάσεις που έχουν συζητηθεί κατά καιρούς, καθώς και τα προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά σε νησιά όπως η Χάλκη και η Ανάφη, είχαν μάλλον συμπληρωματικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας έτσι το θέμα διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του θεσμού της Περιφέρειας ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγάλα μεγέθη αποτελεσματικών λύσεων, όπως ο ΧΑΔΑ στη Μύκονο.

 

               Στο τέλος της συνάντησης ο Περιφερειάρχης και ο Αυστριακός Επίτροπος αντάλλαξαν δώρα, ενώ ακολούθησε ενημερωτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Rodos Palace, όπου εκπρόσωποι των τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τον κ. Μαχαιρίδη και τον κ. Hahn να εκθέτουν τις απόψεις και τα σχέδιά τους για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για την αναθεώρηση των κριτηρίων κατανομής κοινοτικών πόρων και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιωτικών Περιφερειών που άπτονται της διασύνδεσης του Πολιτισμού με τον Τουρισμό. Τις τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη και του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης ακολούθησε συζήτηση με παρευρισκόμενους εκπροσώπους τοπικών φορέων, η οποία αφορούσε στις ελλείψεις των νησιών στους τομείς της Υγείας, της Ενέργειας και των Μεταφορών, αλλά και στις προοπτικές ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού και διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου.

image_print