Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η κατανομή των κοινοτικών πόρων, οι οποίοι στην τρέχουσα συγκυρία αποτελούν αποκλειστική πηγή χρηματοδότησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η ανακατανομή των κοινοτικών πόρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μεταφορών και απομόνωσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά, ειδικά στις περιπτώσεις νησιών με πολύ μικρό πληθυσμό που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές. Ο Περιφερειάρχης επικεντρώθηκε στην άδικη εικόνα που δημιουργεί το νησιωτικό σύμπλεγμα πολλών ταχυτήτων του Ν. Αιγαίου, δεδομένου του πλούτου που παράγουν τα μεγάλα νησιά με πλούσια τουριστική δραστηριότητα και του ισχνού παραγωγικού ιστού των μικρότερων νησιών που αποτελούν την πλειοψηφία. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη δημιουργίας βασικών υποδομών σε όλα τα νησιά, καθώς και στην απλοποίηση των διαδικασιών απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Ο κ. Μαχαιρίδης τόνισε την επιτυχία της Περιφερειακής Αρχής να εξασφαλίσει 50% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο για άυλες ενέργειες και 50% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για υποδομές, ωστόσο ζήτησε την στήριξη του Επιτρόπου για ενίσχυση της χρηματοδότησης για υποδομές στον τομέα του Περιβάλλοντος.

image_print