Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τη Δήμαρχο και τους παριστάμενους για την αποδοχή τελικώς από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης της πρότασης της Περιφέρειας για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 της Προμήθειας δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης μετά από τις ανάλογες παρεμβάσεις. Η εγκατάσταση αυτών θα γίνει στο χώρο του παλαιού λιμένα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως είναι οι αδειοδοτήσεις και οι εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα, προκειμένου να είναι εφικτή η προμήθεια και η εγκατάσταση  των αφαλατώσεων. Προκειμένου να υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις, η πρόταση η οποία παρουσιάστηκε ήταν η εξέταση ένταξης της Μυκόνου στο Πρόγραμμά Υδροδότησης των Άνυδρων Νησιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και σε περίπτωση αδυναμίας του Υπουργείου ο Δήμος Μυκόνου να προχωρήσει σε διαγωνισμό εφοδιασμού των αναγκαίων ποσοτήτων νερού με δικό του διαγωνισμό.

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε πως η Περιφέρεια θα συνδράμει όπου είναι δυνατόν την προσπάθεια της ΔΕΥΑ και του Δήμου Μυκόνου.

 Όσον αφορά το ζήτημα του ΧΑΔΑ, βρίσκεται στη φάση ελέγχου και επικαιροποίησης της μελέτης για την εξεύρεση της ενδεικνυόμενης λύσης  προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτηση.

image_print